Hoppa till sidans innehåll

LTK Personuppgiftsbehandling


Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Landskrona Tennisklubb, organisationsnummer 844000-2916 och postadress Varggatan 15, 26144 Landskrona (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” i 1 kap RF:s stadgar, med inriktning att verka för att bibehålla och öka intresset för tennisspelet i Landskrona med omnejd.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter bland annat för följande ändamål:

  • administrera löpande föreningsaktiviteter (till exempel träningsverksamhet och medlemsmöten)
  • kommunicera med medlemmar (till exempel kallelser till aktiviteter och information till vårdnadshavare)
  • för att hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (till exempel medlemsavgifter och tävlingsavgifter)
  • vid ansökan om tävlingslicens till SF/SDF
  • vid tävlingstillfällen och
  • vid ansökan om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

                Ändamål med behandling             

                             Laglig grund                    

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, i annat fall samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har rätt att få ett registerutdrag om föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag ge dig information om de personuppgifter som är under behandling. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad, om till exempel uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för, om personuppgifterna har behandlats olagligt eller om radering behövs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Du har också rätt att ta tillbaka ett lämnat samtycke och invända mot direktmarknadsföring. Vidare har du rätt att inge ett klagomål om föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen. Du når styrelsen genom e-post This is a mailto link

Uppdaterad: 10 OKT 2018 09:08 Skribent: Karen Navarro
E-post: This is a mailto link

 LTK logo

 Unisport logo

 Xelent

 

Postadress:
Landskrona TK - Tennis
Varggatan 15
26144 Landskrona

Besöksadress:
Grusbanorna Karlslund (maj-aug), Puls Arena (sept-april), Varggatan 15
26144 Landskrona

Kontakt:
Tel: 0703705018
E-post: This is a mailto link

Se all info